Aktualności

W-CE MISTRZOSTWO POLSKI W LEKKIEJ ATLETYCE
DLA GIMNAZJALISTÓW Z KOZIELSKIEJ JEDYNKI

Czwarty z rzędu medal w Finale Krajowym 2014 SREBRO, 2015 ZŁOTO, 2016 SREBRO

W Białymstoku 17.06.2016 odbył się Krajowy Finał Gimnazjady w Lekkiej Atletyce. Reprezentacja chłopców Publicznego Gimnazjum Nr1 z Kędzierzyna-Koźla zajęła drużynowo 2 miejsce. Zespół prowadzony przez Andrzeja Saczko zdobył 1855 pkt wielobojowych. Pierwsze miejsce zajęło MGS z Aleksandrowa Łódzkiego 2050 pkt, na trzecim miejscu uplasowało się GMS 1 z Gorzowa Wielkopolskiego 1854 pkt. To był dziewiąty z rzędu udział jedynki w Finale Krajowym. Od kilku lat PG1 w Kędzierzynie-Koźlu należy do ścisłej czołówki krajowej gimnazjów w lekkoatletyce. Indywidualnie w zawodach 1 miejsce w biegu na 110m p/pł zajął Kevin Gołombek uzyskując bardzo dobry wynik 14.96s. co okazało się najlepszym wynikiem zawodów wg tabel wielobojowych w kategorii chłopców tj 197 pkt, 1 miejsce w pchnięciu kulą zdobył Kacper Ochocki 11.83 m. Sztafeta jedynki po bardzo dobrym biegu zdobyła 2 miejsce i poraz drugi w tym sezonie poprawiła rekord szkoły 45.24s./Skomski Bartosz, Kocot Mateusz, Gołombek Kevin, Karol Kornaś. 2 miejsce w skoku wzwyż zajął Mateusz Kocot 1.79 m, 3 miejsce w rzucie dyskiem zajął Dominik Urbańczyk, uzyskał 43.13 m


Skład zespołu :
Kevin Gołombek, Karol Kornaś, Maciej Skomski, Dominik Urbańczyk, Jakub Panek, Alan Zygmund, Wojciech Tomaszewicz, Mateusz Kocot, Wojciech Siwakowski, Bartosz Skomski, Kacper Ochocki, Adam Polewajczyk, Bartosz Kozłowski, Dawid Gibas, Daniel Tułnowski.
Trener Andrzej Saczko

  

  


21.06.2017

Szkolny „Dzień Sportu”

 godz.8.00 – chemia – 2a – sala 27

godz. 9.00 – 12.30 – konkurencje sportowe na boisku szkolnym
i na hali sportowej (przychodzimy w strojach sportowych).

 

klasa

wychowawca

Ia

mgr Alina Kozłowska

Ib

mgr Bianka Stanisławska

Ic

mgr Joanna Wydmuch

Id

mgr Katarzyna Sitnik

IIa

mgr Anna Florczak

IIb

mgr Teresa Kokorska-Hadrian

IIc

mgr Roksana Maj

IId

mgr Adriana Stanisz

IIIa

mgr Danuta Kocot

IIIb

mgr Katarzyna Banach-Kozielewska

IIIc

dr Anna Kotowska

IIId

mgr Małgorzata Bujak

 12.30 – mecz siatkówka: absolwenci – uczniowie

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.


Dla kandydata: adres strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych: opolskie.edu.com.pl


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół publicznych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2017/2018.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 29 maja 2017 r.
do 23 czerwca 2017r.

do 17 lipca 2017 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

a)   publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej

b)   publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,

c)   oddziału międzynarodowego

d)  w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,

e)   oddziału w publicznej szkole ponadgimnazjalnej, w której realizowany program wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (szkoła posiada zgodę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na jego przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych)

od 18 kwietnia 2017r.
do 12 maja 2017 r.

od 14 lipca 2017 r.
do 17 lipca 2017 r.

3.

Przeprowadzenie:

a)   prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

b) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. lc ustawy,

c)   sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art. 20f ust. 5 ustawy

od 15 maja2017 r.
do 26 maja 2017 r.

18 lipca 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki;

a)   prób sprawności fizycznej oraz listy kandydatów, o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy,

b)   sprawdzianu predyspozycji językowych o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. lc ustawy

2 czerwca 2017 r. godz. 12.00

do 19 lipca 2017 r.
godz. 12.00

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.

nie dotyczy

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy

od 23 czerwca 2017 r.
do 7 lipca 2017 r.

od 17 lipca 2017 r.
do 31 lipca 2017 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły

10 lipca 2017 r. godz. 12.00

1 sierpnia 2017 r.
 godz. 12.00

8.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły

od 10 lipca 2017 r.
do 11 lipca 2017 r.

do 25 sierpnia 2017 r.

10

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 10 lipca 2017 r.
do 13 lipca 2017 r. do godz. 12.00

od 25 sierpnia 2017 r.
do 28 sierpnia 2017 r.

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14 lipca 2017 r. godz. 14.00

28 sierpnia 2017 r.
godz. 12.00

12

Poinformowanie przez dyrektora

szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o

liczbie wolnych miejsc w szkole

14 lipca 2017 r. godz. 15.00

28 sierpnia 2017 r.
godz. 15.00


Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Ludzie pomagają”

Na konkurs przygotowany przez szkolnego pedagoga Irenę Kusienicką oraz szkolnego psychologa Gabrielę Loch wpłynęło 49 prac: 20 prac plastycznych ze szkół podstawowych oraz 27 rysunków wykonanych przez młodzież naszego gimnazjum. Wolontariat Zespołu Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu przesłał 2 fotografie.

Tematyka konkursu nawiązywała do ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej „Roku Wolontariatu” i miała na celu promowanie zachowania społecznego, udzielania wsparcia osobom w potrzebie, okazywania im szacunku. Zależało nam na pokazaniu zarówno grup zawodowych, które na co dzień pomagają innym, jak i indywidualnych osób udzielających wsparcia w różnej formie.

Wytypowano do nagród głównych następujących uczniów:

W kategorii szkół podstawowych
  • I miejsce Mazurek Scarlett kl.2 Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu
  • II miejsce Stanek Dominika kl.3 Roszowicki Las


Wyróżnienie specjalne Janda Kinga kl.6 Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie–Koźlu

W kategorii szkół gimnazjalnych

  • I miejsce Piątkowska Julia kl.2B Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu


Wyróżnienia: Szweda Amelia kl.1D Krot Małgorzata kl.3D Kanicka Patrycja kl.3A

Wyróżnienie specjalne dla Wolontariatu działającego przy Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie–Koźlu

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Nagrody zostaną przekazane do szkół.

  

  

 


Lekkoatleci z Kozielskiej Jedynki po raz 9–ty wystąpią w Finale Krajowym Gimnazjady LA

Uczniowie klas sportowych uzyskali najlepszy wynik w Polsce!

Na stadionie „Kuźniczka” w Kędzierzynie-Koźlu 26.05.2017 odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Województwa w lekkiej atletyce szkół gimnazjalnych. Zawody zostały zdominowane przez zawodników z PG1, którzy byli bezkonkurencyjni w kategorii chłopców zdobywając 1 miejsce i awansowali po raz dziewiąty z rzędu do finału krajowego.

Więcej informacji na karcie Sport.


Konkurs "Małe Krajobrazy Słowa"

Uczennice naszej szkoły zostały laureatkami XXII edycji konkursu literackiego "Małe Krajobrazy Słowa" ph.: "Patrzę, czuję piszę.". Natalia Kapica otrzymała Nagrodę w kategorii prozy za opowiadanie "Pięć chodzących problemów" a Monika Sztucka Wyróżnienie w kategorii poezji za wiersze "Lata życia", "Świat". Opiekunem obu uczennic jest pani mgr Marta Prochera. Gratulujemy serdecznie.


V Powiatowe Warsztaty Języka Niemieckiego

25 kwietnia 2017r. uczniowie naszego gimnazjum: Kamila Michalska, Maik Janus, Anita Gebauer i Oliwia Stasiak pod opieką pani K. Sitnik brali udział w V Powiatowych Warsztatach Języka Niemieckiego „Meine Berufswelt” organizowanych przez Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu. Z wielką radością informujemy, że uczniowie naszego gimnazjum zdobyli I miejsce. Gratulujemy!

  


https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY

REGULAMIN PROFILAKTYCZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNEGO
„Ludzie pomagają”

Regulamin konkursu

Wojewódzki Konkurs Geograficzny.

Jan Szklarczyk

 z klasy 3d został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego zaś Michał Mitka finalistą. Sukces ten zwalnia Janka z pisania części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.


Gratulujemy obu Naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.Wojewódzki Konkurs Chemiczny.

Jakub Kotulski z klasy 3d został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

Sukces ten zwalnia Kubę z pisania części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

VI Międzyszkolnym Konkursie Chemicznym "Chemiczna Głowa"

9 marca 2017 drużyna naszego gimnazjum wzięła udział w VI Międzyszkolnym Konkursie Chemicznym "Chemiczna Głowa".

W tym roku rywalizowało ze sobą aż 18 drużyn, nie tylko z naszego powiatu ale i z Brzegu, Nysy, Rudzińca Gliwickiego.Nasza drużyna w składzie:

  • Jakub Kotulski 3d


  • Jakub Malerczyk 3b


  • Anna Lorenc 3d


zajęła II miejsce

w nagrodę wasi koledzy otrzymali kamery sportowe.

  

(źródło:http://kk24.pl/najlepsze-chemiczne-glowy-maja-w-publicznym-gimnazjum-nr-4-final-rywalizacji-szkol/)

Serdecznie gratulujemy!

GimnAZJA w Koźlu

Od 30 stycznia do 4 lutego w naszej szkole gościliśmy studentki z Kirgistanu, Indonezji i Chin. Dzięki nim poznaliśmy kulturę i tradycję tych azjatyckich krajów. 

Ogromnym walorem takich spotkań jest możliwość rozmowy w języku angielskim. Część gimnazjalistów chętnie z tego korzysta. Najwięcej okazji mają ci, którzy goszczą studentki w swoich domach. To z kolei jest doskonałą szansą na zaprezentowanie polskich tradycji. Wspólnie zdecydowaliśmy się pokazać dziewczynom to, co nas wyróżnia. W piątek przeprowadziliśmy lekcje języka polskiego z nauką fonetyki. Okazało się, że zadanie nie było wcale aż tak trudne, jak można by przypuszczać. Nie mogło w takiej sytuacji zabraknąć polskiej kuchni. W szkole zorganizowaliśmy zatem warsztaty kulinarne z degustacją pierogów ruskich. Oczywiście, trzeba było sobie samemu je zrobić. Przyszedł też czas na polskie tańce. I choć nie mamy głowy ani nóg do oberków, mazurków i polonezów, to przecież mamy ręce do … kaczuszek. Była również skoczna belgijka zatańczona na szkolnej hali przez naszych gości, uczniów i nauczycieli. 

W tym tygodniu razem z Azjatkami spędzaliśmy czas po szkole – graliśmy w kręgle, kibicowaliśmy siatkarzom ZAKSY, jeździliśmy na łyżwach. Przede wszystkim jednak doskonale się bawiliśmy, próbując porozumieć się na różne sposoby. I z tęsknotą słuchaliśmy o Indonezji, w której temperatura w zimie nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Może tak wyskoczyć na ferie?

   

  


Burzliwa wywiadówka

W zimowe popołudnia i wieczory pewnie niejeden z nas zamarzył już o wiosennym powiewie wiatru. Ale z nim zawsze przychodzi burza...I to ona zagrzmiała w ostatni czwartek
w sali nr 18 naszej szkoły. 

Uczniowie klasy II a przygotowali przedstawienie na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego, w którym – jak wiadomo tym, którzy lekturę uważnie doczytali do końca – sprawiedliwość wymierza się właśnie piorunem. Drugoklasiści odtworzyli trzy sceny tego dramatu romantycznego – przebudzenie Goplany, wizytę Kirkora w chacie Wdowy i sąd nad Balladyną. Okazało się, że konwencja zabawy, która często towarzyszyła próbom, nieoczekiwanie zmieniła się w atmosferę lekkiego zdenerwowania przed rodzinną publicznością. Niepotrzebnie. Aktorów obserwowali skupieni rodzice, którzy nie szczędzili pochwał i oklasków po zakończonym spektaklu. Należały się one wszystkim występującym. Przecież nie tylko nauczyli się oni tekstu, ale również przygotowali scenografię, rekwizyty i stroje. To było bardzo dobre przedstawienie. 

Teraz pozostało nam czekać na pierwsze jaskółki zapowiadające wiosnę. Oby tylko nie przyniosła ze sobą śmiercionośnych piorunów. Kto myśli, że takie historie tylko w książkach, niech sprawdza Augusta Becu i jego powiązania ze Słowackim. Na szczęście my postać Balladyny zamykamy w książce, mając nadzieję, że nigdy nie zechcemy osiągać sukcesów kosztem innych.


Z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej 

18 i 19 stycznia 2017 r. klasy pierwsze miały okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach przeprowadzonych przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej. Mogliśmy poznać zasady działania biblioteki i system wypożyczania książek. Najciekawszą częścią spotkania była lekcja: Kędzierzyn -Koźle - historia i pamiątki przeszłości. Uczniowie mogli poznać historię miasta, jego poszczególnych dzielnic, zobaczyć, jakie budowle znajdowały się na jego terenie i jak wyglądają dziś.

Dodatkową niespodzianką było oprowadzenie nas po zakamarkach zabytkowego budynku biblioteki.

Spotkanie poszerzyło naszą wiedzę i było ciekawym doświadczeniem. Po spotkaniu uczniowie klasy 1c i 1a wybrali się na spacer po Koźlu, by niektóre zabytki z prezentacji zobaczyć na żywo.

  

Bardzo dziękujemy pracownikom Biblioteki Pedagogicznej za ciekawe zajęcia i mile spędzony czas.

Wycieczka do Humanitorium

Dnia 11 stycznia 2017 roku, uczniowie naszego gimnazjum brali udział w ciekawych warsztatach w Ogrodach Doświadczeń we Wrocławiu. W ramach zajęć każdy z uczniów dokonywał sekcji oka oraz nerki, poznając szczegółowo budowę tych narządów. Następnie oprowadzani pod okiem animatora zwiedzali wystawę, która przybliżyła uczniom takie zagadnienia jak złudzenie optyczne, alternatywne źródła energii czy też proste zjawiska fizyczne z dnia codziennego. 


  


 Już trzeci raz braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Sprostaliśmy wszystkim potrzebom. W imieniu obdarowanej rodziny bardzo wszystkim dziękuję za zaangażowanie. Jesteście wspaniali! 


 Koordynator akcji - J. Wydmuch


Dzień Świętego Marcina

10 listopada 2016r. obchodziliśmy w naszej szkole po raz pierwszy DZIEŃ ŚWIĘTEGO MARCINA. Uczniowie zapoznali się z gazetką oraz prezentacją multimedialną o świętym Marcinie, chętni mieli okazję skosztować rogali św. Marcina.WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

ETAP SZKOLNY

od 02.11.2016 – 18.11.2016

NAZWA KONKURSU

TERMIN

GODZINA

SALA

KOORDYNATOR

Konkurs języka niemieckiego

03.11.2016

14.30

P3

mgr Danuta Morelowska - Piechulek

Konkurs chemiczny

14.11.2016

14.30

27

mgr Elżbieta Grzybek

Konkurs polonistyczny

10.11.2016

15.20

9

mgr Elżbieta Kot

Konkurs matematyczny

18.11.2016

14.30

16

mgr Teresa Kokorska- Hadrian

Konkurs geograficzny

8.11.2016

15.20

20

mgr Danuta Kocot

Konkurs biologiczny

7.11.2016

14.30

11

mgr Katarzyna Banach  - Kozielewska

Konkurs języka angielskiego

16.11.2016

15.20

8

mgr Adriana Stanisz

Konkurs historyczny

15.11.2016

8.00

17

mgr Zofia Głębocka - Kojzar

Konkurs fizyczny

9.11.2016

15.20

29

mgr inż. Łukasz Guziak
Otrzęsiny

Dnia 12 października klasa 3b przygotowała otrzęsiny dla klas pierwszych.

   

   

   


Propozycja dla uczniów klas trzecich

Zachęcam do skorzystania z porady w wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej. Proponuję wypełnienie testu pomagającego w określeniu zainteresowań zawodowych. Po wypełnieniu karty z odpowiedziami i wydrukowaniu, można umówić się ze szkolnym pedagogiem na omówienie wyników i zaplanowanie dalszej ścieżki kształcenia. Test będzie również dostępny na komputerze w szkolnej bibliotece.


Stypendium Marszałka Województwa

Do 30 września 2016r. mozna składać wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Opolskiego. Oto regulamin. i link do pobrania wniosku i załączników. Więcej informacji w zakładce
Dla Rodziców.Informacja dla Rodziców uczniów klas I oraz II

Uczniowie otrzymają podręczniki

i ćwiczenia w szkole we wrześniu.

Proszę nie kupować podręczników ani ćwiczeń.

Wykaz podręczników rok szkolny 2016/2017

Aktualizacja strony


Strona z wcześniejszymi informacjami została przeniesiona do archiwum. Kopia strony jest dostepna pod linkiem:


Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Copyright lukguz 2013. All Rights Reserved.