Aktualności


Nowy Plan Lekcji (07.02.2015)
(semestr II)


Zajęcia pozalekcyjne


Lasy w mojej okolicyZ przyjemnością informujemy, że uczeń naszego gimnazjum Kamil Ligenza zdobył II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Lasy w mojej okolicy", organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu pod honorowym patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w SGGW w Warszawie. 
Wyniki oraz prace konkursowe można obejrzeć tu: przyjacielelasu.org.pl

Gratulujemy!!!


 „Przyszły zawód – zawód z przyszłością”

1.04.20015r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Przyszły zawód – zawód z przyszłością”. Zadaniem uczniów biorących udział w zmaganiach było przygotowanie prezentacji promującej wybrany zawód jako ten, którego wybranie zapewni w przyszłości pracę. W konkursie udział wzięło 2 uczniów naszego gimnazjum w klasyfikacji generalnej Adam Księżyk zdobył III miejsce natomiast Agata Banaś wyróżnienie. Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

   

 


Dni otwarte - 25.03.2015 - zdjęcia


Konkursy recytatorskie

SEBSTIAN BARTON -uczeń klasy IIId
  • I miejsce w Miejskim Konkursie Recytatorskim "Mowa Ojczysta Poezją Serca"
  • III miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Jednego Poety w Opolu
  • wyróżnienie w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Kędzierzynie -Koźlu


  

Spotkanie z s. Łucją

26 marca 2015r. w naszej szkole gościliśmy naszą absolwentkę - Justynę Kręcichwost - dziś s. Marię Łucję od Niepokalanego Serca Maryi OCPA.
Podczas spotkań s. Łucja opowiadała o życiu w Zgromadzeniu Sióstr Klarysek w Kłodzku. Spotkanie wpisuje się w obchody Roku Życia Konsekrowanego w Kościele.
s. Łucji dziękujemy za obecność, dobre słowo i świadectwo życia.

   


Dni otwarte - 25.03.2015
Rekrutacja do gimnazjum rok 2015/2016

Terminarz rekrutacji

do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich

w Kędzierzynie - Koźlu w roku szkolnym 2015/2016


1.

Składanie wniosków i zgłoszeń do klasy I na rok szkolny 2015/2016

16 marca – 30 kwietnia 2015r.

2.

Test sprawności fizycznej

- chłopcy

- dziewczęta

23 marca – 30 kwietnia 2015

 

3.

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.

do 30 czerwca 2015r.

4.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjów.

1 lipca 2015r.

5.

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w gimnazjum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

do 2 lipca 2015

6.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjów.

3 lipca 2015r.

7.

Postępowanie uzupełniające

6 lipca -  31 sierpnia 2015

8.

Dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie

25 sierpnia – 31 sierpnia 2015r.

9.

Termin ostatecznego ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów.

31 sierpnia 2015r.


Test sprawności fizycznej: 
dziewczęta: 15 kwietnia 201godz. 16.00
chłopcy: 14 kwietnia 201godz. 16.00


Rekrutacja do szkól ponadgimnazjalnych rok 2015/2016

W czwartek 26 marca 2015 r. zapraszamy uczniów klas 3 i ich rodziców na spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjanych.

Uczniowie mogą zapoznać się z ofertami szkół o godzinie 16.00, a rodzice o 16.45. Przedstawiciele będą prezentowali swoje szkoły na holu każdego piętra gimnazjum. Serdecznie zapraszamy.

1.

Składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych/ próbę sprawności fizycznej.

od 2 marca 2015 r. 

do 16 marca 2015 r.

2.

Przeprowadzenie:

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego lub oddziałów sportowych w publicznych szkołach ogólnodostępnych.

od 23 marca 2015 r. 

do 30 kwietnia 2015 r.

3.

Składanie wniosków przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.

od 18 maja 2015 r.

do 3 czerwca 2015 r. 

do godz.15.00

4.

Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu wniosku do innej szkoły.

od 8 czerwca 2015 r. 

do 12 czerwca 2015 r.

5.

Składanie przez absolwentów gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów do wybranych szkół (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum lub osobę upoważnioną przez dyrektora gimnazjum).

od 26 czerwca 2015 r. 

do 30 czerwca 2015 r. 

o godz.12.00

6.

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

1 lipca 2015 r. 

 do godz. 12.00

7.

Kandydaci składają oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów.

od 1 lipca 2015 r. 

od godz. 12.00 

do 3 lipca 2015 r. 

do godz.15.00

8.

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

6 lipca 2015 r. 

 do godz. 12.00

9.

Postępowanie uzupełniające.

od 6 lipca 2015 r. 

do 31 sierpnia 2015 r.


Tydzień Języków


17 marca 2015 r. w naszej szkole w ramach obchodów Tygodnia Języków odbył się dzień szkockiej kraty a 20 marca teleturniej językowy 1 z 13. Naszą świetną zabawę można obejrzeć na zdjęciach. Dzień później gimnazjum odwiedziła brytyjska królowa pragnąca na własne oczy przekonać się, jak powinien wyglądać prawdziwy angielski gentlemen. Wielokrotnie łamany był protokół dyplomatyczny, ale słynne poczucie humoru królowej sprawiło, że nikt w tym dniu nie poszedł na szafot.
1 Dzień Wiosny - teleturniej 1 z 13 


Tydzień Języków
Copyright lukguz 2013. All Rights Reserved.