Aktualności


Nowy Plan Lekcji (07.02.2015)
(semestr II)


Zajęcia pozalekcyjne


Zebranie wychowawców z rodzicami.

dnia 21.05.2015 odbędą się zebrania wychowawców z Rodzicami

godz. 16.30 – spotkanie Rady Rodziców uczniów klas III – sala nr 3

godz. 17.00 – zebrania wychowawców z Rodzicami

Ia mgr Danuta Kocot 20
Ib mgr Katarzyna Banach-Kozielewska 11
Ic mgr Przemysław Pawlik 27
Id mgr Małgorzata Bujak 29
IIa mgr Bianka Stanisławska 16
IIb mgr Zofia Głębocka - Kojzar 17
IIc mgr Alina Kozłowska 25
IId mgr Danuta Morelowska-Piechulek P3
IIIa mgr Roksana Maj P1
IIIb mgr Joanna Wydmuch 18
IIIc dr Anna Kotowska 8
IIId mgr Elżbieta Kot 9
IIIe mgr Adriana Stanisz 26

od godz. 17.00 – możliwość indywidualnych konsultacji z przedstawicielem Policji – sala nr 3

od godz. 17.30 – możliwość indywidualnych konsultacji z kuratorem sądowym - biblioteka


Konkurs matematyczny Pangea

Mamy finalistę
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO PANGEA
Jest nim Paweł Karwat z klasy IIId
Finał odbył się 17 kwietnia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu
Pawłowi  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych w nowej szkole.


Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

Idea powołania Funduszu zrodziła się z przekonania, że w Polsce mimo wielu instytucji wspomagających rozwój młodych talentów ciągle zbyt wielu utalentowanych ludzi tracimy bezpowrotnie. Nie znajdują oni bowiem dostatecznej opieki i wsparcia dla rozwijania swoich uzdolnień. Fundusz służy im pomocą finansową i merytoryczną. Stypendia Funduszu przyznawane są raz w roku dzieciom i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat, szczególnie wyróżniającym się i uzdolnionym w różnorodnych kierunkach: muzycznie, plastycznie, matematycznie, czy humanistycznie.


Członkowie Rady, kandydatów do stypendiów oceniają na podstawie przesłanych przez nich wypełnionych specjalnych kwestionariuszy osobowych. Kwestionariusze co roku rozsyłane są do wszystkich Kuratoriów Oświaty, skąd mogą otrzymać je osoby zainteresowane.


Termin przyjmowania wniosków upływa 25 lipca każdego roku. Regulamin i wniosek do pobrania.


Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci 


Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci od ponad 30 lat wspiera w rozwoju uczniów zdolnych. Program Funduszu nie ma charakteru socjalnego. Stwarza warunki do rozwoju ogólnego i rozwoju uzdolnień specjalnych dla osób o zdolnościach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, które mają znaczące osiągnięcia. Większa część pomocy oferowanej podopiecznym ma formę indywidualnych stypendiów celowych, uzależnionych od potrzeb poszczególnych osób i ich własnych projektów. Są to granty na własne projekty badawcze i staże w renomowanych laboratoriach. Ponadto każdego roku stypendyści są zapraszani na specjalistyczne warsztaty badawcze, seminaria humanistyczne, warsztaty muzyczne, plener plastyczny, wielodyscyplinarne spotkania i obozy naukowe prowadzone przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.


Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia powinny wpłynąć do Biura Funduszu do końca czerwca. Uczniów mogą zgłaszać szkoły, rodzice, znajomi za pośrednictwem poczty tradycyjnej, mailowo lub poprzez formularz rejestracyjny w Internecie. Szczegółowe informacje (przewodnik jak zgłosić ucznia i opis wymaganych dokumentów) znajdują się TUTAJ.


Kędzierzyn-Koźle - moje miasto

29.04.2015r. odbył się IV Konkurs pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla - "Kędzierzun-Koźle - moje miasto" W konkursie tym uczennica Iga Jasek z klasy IIId zajęła I miejsce. Iga wykazała się wielką wiedzą historyczną i współczesną o naszym mieście.


Gratulujemy


 

 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Na stronie odpowiedzialnej za nabór do szkół ponadgimnazjalnych: https://opolskie.edu.com.pl została umieszczona oferta szkół średnich. Zapisy zaczynają się od 18 maja.


Humanitarium we Wrocławiu

Dnia 25 kwietnia 2015r., klasa przyrodniczo-informatyczna oraz chętni uczniowie klas II i III uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia.
W Ogrodzie Doświadczeń uczniowie uczestniczyli w warsztatach „SEKCJA OKA”. Dokonując sekcji oka każdy mógł poszerzyć swoje wiadomości dotyczące budowy oka, zobaczyć soczewkę, siatkówkę, tarczę nerwu wzrokowego. Na terenie Humanitarium przygotowane były również stanowiska, gdzie można było przeprowadzić szereg eksperymentów np. z optyki. Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzenie afrykarium na terenie wrocławskiego ZOO. Wycieczka była bardzo udana. Zapraszamy go galerii zdjęć.

Dnia 24.04.2015r uczniowie naszego gimnazjum obchodzili Dni Przyjaciół Lasu. Obchody rozpoczęły się od przemarszu klas z plakatami, które wykonywane były na godzinach wychowawczych. Każda z 13 klas losowała temat plakatu, który dotyczył polskich lasów.


Plakaty były bardzo twórcze, zaskakujące i zgodne z wylosowaną tematyką. Po burzliwych naradach komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:


I miejsce klasa 3 a

II miejsce klasa 3 b

III miejsce klasy 3c i 3d


W czasie uroczystości gościliśmy przedstawiciela Nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle. Pan leśniczy wraz z panią dyrektor wręczali dyplomy dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu „Lasy w mojej okolicy”. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa K-Koźle otrzymaliśmy sadzonki sosen, które posadzone zostały na terenie naszej szkoły.


Zdjęcia - przemarsz oraz plakaty


http://przyjacielelasu.org.pl/galeria_wspl„Lasy w mojej okolicy” - rozstrzygnięce konkursu

Dnia 23.04.2015r w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Przyjaciół Lasu. W trakcie spotkania Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu prof. dr hab. Tomasz Borecki, Wiceminister Edukacji pan Tadeusz Sławecki oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP pan Dariusz Młotkiewicz wręczali dyplomy i nagrody zwycięzcom Ogólnopolskiego Konkursu, organizowanego pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Nasz uczeń Kamil Ligenza, który zajął II miejsce przybył na spotkanie z rodzicami oraz bratem. Kamil otrzymał książkę i aparat fotograficzny. Na terenie starego kampusu znajdowały się stoiska edukacji przyrodniczej, odbyły się również pokazy sokolnicze i kynologiczne.

     
   


Lasy w mojej okolicy

Z przyjemnością informujemy, że uczeń naszego gimnazjum Kamil Ligenza zdobył II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Lasy w mojej okolicy", organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu pod honorowym patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w SGGW w Warszawie. 
Wyniki oraz prace konkursowe można obejrzeć tu: przyjacielelasu.org.pl

Gratulujemy!!!


 „Przyszły zawód – zawód z przyszłością”

1.04.20015r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Przyszły zawód – zawód z przyszłością”. Zadaniem uczniów biorących udział w zmaganiach było przygotowanie prezentacji promującej wybrany zawód jako ten, którego wybranie zapewni w przyszłości pracę. W konkursie udział wzięło 2 uczniów naszego gimnazjum w klasyfikacji generalnej Adam Księżyk zdobył III miejsce natomiast Agata Banaś wyróżnienie. Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

   

 


Dni otwarte - 25.03.2015 - zdjęcia


Konkursy recytatorskie

SEBSTIAN BARTON -uczeń klasy IIId
  • I miejsce w Miejskim Konkursie Recytatorskim "Mowa Ojczysta Poezją Serca"
  • III miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Jednego Poety w Opolu
  • wyróżnienie w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Kędzierzynie -Koźlu


  

Spotkanie z s. Łucją

26 marca 2015r. w naszej szkole gościliśmy naszą absolwentkę - Justynę Kręcichwost - dziś s. Marię Łucję od Niepokalanego Serca Maryi OCPA.
Podczas spotkań s. Łucja opowiadała o życiu w Zgromadzeniu Sióstr Klarysek w Kłodzku. Spotkanie wpisuje się w obchody Roku Życia Konsekrowanego w Kościele.
s. Łucji dziękujemy za obecność, dobre słowo i świadectwo życia.

   


Dni otwarte - 25.03.2015
Rekrutacja do gimnazjum rok 2015/2016

Terminarz rekrutacji

do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich

w Kędzierzynie - Koźlu w roku szkolnym 2015/2016


1.

Składanie wniosków i zgłoszeń do klasy I na rok szkolny 2015/2016

16 marca – 30 kwietnia 2015r.

2.

Test sprawności fizycznej

- chłopcy

- dziewczęta

23 marca – 30 kwietnia 2015

 

3.

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów.

do 30 czerwca 2015r.

4.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjów.

1 lipca 2015r.

5.

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w gimnazjum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu.

do 2 lipca 2015

6.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjów.

3 lipca 2015r.

7.

Postępowanie uzupełniające

6 lipca -  31 sierpnia 2015

8.

Dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie

25 sierpnia – 31 sierpnia 2015r.

9.

Termin ostatecznego ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów.

31 sierpnia 2015r.


Test sprawności fizycznej: 
dziewczęta: 15 kwietnia 201godz. 16.00
chłopcy: 14 kwietnia 201godz. 16.00


Rekrutacja do szkól ponadgimnazjalnych rok 2015/2016

W czwartek 26 marca 2015 r. zapraszamy uczniów klas 3 i ich rodziców na spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjanych.

Uczniowie mogą zapoznać się z ofertami szkół o godzinie 16.00, a rodzice o 16.45. Przedstawiciele będą prezentowali swoje szkoły na holu każdego piętra gimnazjum. Serdecznie zapraszamy.

1.

Składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych/ próbę sprawności fizycznej.

od 2 marca 2015 r. 

do 16 marca 2015 r.

2.

Przeprowadzenie:

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego lub oddziałów sportowych w publicznych szkołach ogólnodostępnych.

od 23 marca 2015 r. 

do 30 kwietnia 2015 r.

3.

Składanie wniosków przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.

od 18 maja 2015 r.

do 3 czerwca 2015 r. 

do godz.15.00

4.

Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu wniosku do innej szkoły.

od 8 czerwca 2015 r. 

do 12 czerwca 2015 r.

5.

Składanie przez absolwentów gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów do wybranych szkół (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum lub osobę upoważnioną przez dyrektora gimnazjum).

od 26 czerwca 2015 r. 

do 30 czerwca 2015 r. 

o godz.12.00

6.

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

1 lipca 2015 r. 

 do godz. 12.00

7.

Kandydaci składają oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów.

od 1 lipca 2015 r. 

od godz. 12.00 

do 3 lipca 2015 r. 

do godz.15.00

8.

Szkolna komisja rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

6 lipca 2015 r. 

 do godz. 12.00

9.

Postępowanie uzupełniające.

od 6 lipca 2015 r. 

do 31 sierpnia 2015 r.


STRONA ODPOWIEDZIALNA ZA NABÓR


Tydzień Języków


17 marca 2015 r. w naszej szkole w ramach obchodów Tygodnia Języków odbył się dzień szkockiej kraty a 20 marca teleturniej językowy 1 z 13. Naszą świetną zabawę można obejrzeć na zdjęciach. Dzień później gimnazjum odwiedziła brytyjska królowa pragnąca na własne oczy przekonać się, jak powinien wyglądać prawdziwy angielski gentlemen. Wielokrotnie łamany był protokół dyplomatyczny, ale słynne poczucie humoru królowej sprawiło, że nikt w tym dniu nie poszedł na szafot.
1 Dzień Wiosny - teleturniej 1 z 13 


Tydzień Języków
Copyright lukguz 2013. All Rights Reserved.